Уколико имате радњу, шта треба да урадите ако Вам уђе тржишни инспектор?

0

Треба да знамо  да тржишна инспекција није основана да кажњава већ да контролише да ли предузетници и предузећа раде по закону.

Прво, сваки тржишни инспектор треба да се представи, покаже службену легитимацијиу. Обавезно запишите имена и презимена свих инспектора, који су дошли у контролу.

После тога, представите своју самосталну занатску радњу или предузеће: оснивачки акт, извод из АПР-а, потврда о ПИБ-у и потврда о ПДВ-у (у колико сте у систему ПДВ-а).

Ако је инспектор дошао у радњу неопходно је да имате:

1. на улазу исписано радно време, назив и адресу.

2. уредно евидентирану КЕПА књигу (књига евиденције промета-купује се у књижари)

3. књигу дневних извештаја (евиденцију промета преко регистар касе)

4. правилник о решавању рекламација потрошача (пише се на основу Закона о заштити потрошача)

5. истакнуту продајну цену и декларацију, сходно закону за све артикле

6. уколико су артикли на снижењу, треба да буду одвојени од артикала који нису на снижењу. Поред нове цене треба да стоји стара, која је прецртана.

Треба да имате копију Уверења о контроли квалитета сваког производа, уколико је из увоза.Такође, увозник, односно произвођач  је обавезан да на сваком производу стави декларацију о производу, сходно Закону.

Пошто је инспектор извршио контролу, обавезан је да сачини записник. Ако се ви не слажете са наводима из записника, нисте обавезни да га потпишете или можете да назначите ваше примедбе које улазе у записник.

Такође, имате право, да своје примедбе доставите Унутрашњој контроли тржишне инспекције уколико сматрате да инспектор приликом контроле није поштовао закон.

Томислав Јовановић,
председник
Клуба привредника Палилула

Подели

О аутору

Градска општина Палилула

Оставите коментар