Подршка Скупштине марине „Карабурма“ општини Палилула за Студију о Ади Хуји и чисту воду у рукавцу

0

Председник Градске општине Палилула Стојан Николић говорио је на изборној Скупштини Удружења за спорт и рекреацију на води – марина „Карабурма“, одржаној 27. фебруара, и упознао присутне са резултатима и појединостима недавно завршене Студије изводљивости за еколошку зону Ада Хуја са експертизом уређења рукавца Аде Хује, коју је израдио Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ за Градску општину Палилула као наручиоца.
Николић је најавио да ће Градска општина Палилула у септембру приступити реализацији Студије која доноси предлоге како очистити рукавац и у њега довести свежу воду и тако зауставити даље загађење самог рукавца и околине.
Заинтересовани за решење највећег еколошког проблема на Палилули који и њих угрожава, чланови Скупштине су позитивно оценили предлоге изнете у Студији и подржали и похвалили ангажовање Градске општине Палилула, најпре око израде Студије, а затим и око почетка њене реализације.
Удружење за спорт и рекреацију на води – марина „Карабурма“, које броји 222 члана на Скупштини је изабрало ново-старо руководство у четворогодишњем мандату – председник Андреја Маричић и потпредседници Илија Марић и Бранко Грубјешић. Према речима секретара Марине Карабурма Зорана Томића, разлог за поновни избор старог руководства су резултати рада – боље пословање, повећана наплата од чланарина и све у свему боља клима у Удружењу“, навео је Томић.

Подели

О аутору

Градска општина Палилула

Оставите коментар