Обавештење о издавању потврда за кретање у време полицијског часа

0

Обавештавамо грађане општине Палилула да ће на основу Уредбе о мерама за време ванредног стања (Сл. гласник Републике Србије бр. 31/20) и Наредби о забрани кретања, Градска општина Палилула примати захтеве лица за  кретање у време забране кретања и издавати потврде онима који имају оправдане разлоге за кретање у време забране кретања тј. полицијског часа.

Захтеви за кретање у време забране кретања и документа којима се доказује оправданост поднетог захтева достављају се путем мејла: dozvole@palilula.org.rs

Физичка лица којима је потребна потврда за кретање у време забране кретања, уз документа којима се доказује оправданост поднетог захтева, у захтеву наводе: име, презиме, ЈМБГ, за странце евиденциони број, разлог због ког је потребно кретање (нпр. помоћ у кући, геронтодомаћица…), тачну релацију кретања, датум и временско раздобље, контакт телефон. Ако је разлог за потребно кретање договор између два физичка лица потребно је уписати и личне податке тог другог лица. Документа којима се доказује оправданост поднетог захтева: очитана лична карта оба лица, лекарска документација, доказ о сродству, уговор о помоћи у кући и сл. достављају се као скенирана документа у прилогу захтева.

Правна лица која пружају услуге социјалне заштите којима је потребна потврда за кретање запослених у време забране кретања, уз документа којима се доказује оправданост поднетог захтева, у захтеву наводе: назив фирме, ПИБ, име, презиме, ЈМБГ, за странце евиденциони број и радно место лица за које траже одобрење за кретање, одговорно лице фирме или институције, контакт телефон одговорног лица у фирми,  место рада односно релацију на којој се тражи дозвола за кретање и тачно време у коме се тражи дозвола. Правна лица која пружају услуге социјалне заштите захтев подносе као скенирани документ потписан од стране одговорног лица.

Упутство о начину подношења захтева за кретање у време забране кретања за привредне субјекте погледајте ОВДЕ

НАПОМЕНА: Захтеви се подносе према пребивалишту лица за које се тражи дозвола за кретање током забране кретања.

Добијене захтеве, како би били обрађени истог дана, Општина доставља најкасније до 12 часова  Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које их ажурира и доставља Министарству унутрашњих послова.

Након добијања сагласности од Министарства унутрашњих послова, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања о томе обавештава општину, која обавештава лице које је поднело захтев и издаје му потврду.

Потврда је доказ да лице има сагласност за кретање у одређеном термину и за одређене потребе.

Свака злоупотреба у вези са коришћењем потврде  санкционише се у складу са законом.

Подели

О аутору

Градска општина Палилула

Оставите коментар